Estudi arqueomorfològic del barri de la Satalia en el context de la muntanya de Montjuïc (Barcelona): aproximació historicogeogràfica i dinàmica territorial

Investigador/es principal/es:: Josep Maria Palet (ICAC).
Investigador/es participante/s: Hèctor A. Orengo (ICAC), Arnau Trullén (ICAC), Aureli Álvarez (UAB-ICAC), Núria Torras (historiadora), Ramon Julià (IJA-CSIC), Santiago Riera (SERP-UB), Africa Pitarch (CSIC).
Fechas: 01/01/2006 - 31/12/2008

Aquest projecte, centrat en l’estudi arqueomorfològic del barri de La Satalia a Montjuïc constitueix un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, a través del Museu d’Història de la Ciutat,. Plantejat des de l’arqueologia del paisatge, aquest estudi integra aspectes històrics, arqueològics i ambientals de la muntanya de Montjuïc per tal d’entendre’n l’evolució física i humana i observar la relació entre ambdós aspectes des d’una perspectiva diacrònica. El barri de La Satalia al Poble Sec és valorat així en el context de Barcelona i la muntanya de Montjuïc.