CSIR (Corpus Signorum Imperii Romani – Hispania)

Investigador/es principal/es:: Isabel Rodà (UAB-ICAC)
Investigador/es colaborador/es: Eva Koppel (UAB), Montserrat Claveria (UAB) i José Miguel Noguera (UM)
Fechas: 01/01/2006 - 31/12/2016

El Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) és un projecte internacional que té l’objectiu de recopilar i estudiar totes les escultures de l’antic Imperi romà. Aquesta iniciativa va néixer en el marc del VIII Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica, celebrat a París l’any 1963, sota la tutela de l’Associació Internacional d’Arqueologia Clàssica. A l’estat Espanyol, la persona escollida per portar a terme aquest projecte, el 1987, va ser el prof. Alberto Balil, de la Universidad de Valladolid, on des dels anys 70 s’estava publicant la sèrie Esculturas romanas de la península Ibérica. Amb la mort del professor Balil, el projecte es va paralitzar fins que, com a conseqüència de les diferents Reunions d’Escultura Romana a Hispània  celebrades el 1992 a Mèrida, el 1995 a Tarragona i el 1997 a Còrdova, es reprengué amb entusiasme la iniciativa del CSIR-Hispania per part dels professors interessats procedents de diverses universitats espanyoles. L’any 1997 es va constituir el Comitè Científic i es van reprendre les publicacions del Corpus. Des d’aleshores se n’han publicat ja 6 volums.

El CSIR-Hispania compta amb el suport de diverses institucions: l’Associació Internacional d’Arqueologia clàssica, l’Instituto de Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Educación y Cultura i l’Institut d’Estudis Catalans. La seva gestió ha estat assumida per la UAB, la universidad de Murcia i l’ICAC, amb el seguiment i l’assessorament del comitè científic. La direcció del projecte ha estat confiada a la Dra. Isabel Rodà.