Josep Maria Macias Solé

Investigador (R4), Área de investigación.
Miembro, Equipo de investigación: Arqueología Cristiana y de la Antigüedad Tardía.
Campos de estudio: Urbanismo, Antigüedad tardía, Arqueología de la arquitectura, Gestión y difusión del patrimonio arqueológico.
Código ORCID: 0000-0002-1146-7015
jmmacias@icac.cat
+34 977 249 133 (ext. 211)
Publicaciones
Ferré, A.; Macias, J. M.; Toldrà, J. M., Catàleg dels elements patrimonials relacionats amb el cicle integral de l’aigua. Pla per a la protecció, estudi i difusió del patrimoni històric vinculat a la captació i portada de l’aigua als municipis de Tarragona, La Cananonja, El Catllar i Els Pallaresos, ICAC, Tarragona.
Libro | 2021
Ribera, A.; Rosselló, M., Macias, J. M., "Historia y arqueologia de dos ciudades en los siglos VI-VIII dc. Valentia y València la vella", Antigüedad y Cristianismo, 37, p. 63-106.
Artículo en otras revistas | 2020
Buill, F.; Núñez-Andrés, Mª A.; Costa-Jover, A.; Moreno, D.; Puche, J. M.; Macias, J. M., "Terrestrial Laser Scanner for the formal assessment of a Roman-Medieval structure. The cloister of the Cathedral of Tarragona (Spain)", Geosciences, 10, 427. Scopus, CiteScore: 2.1 (Q2, 58%, General Earth and Planetary Sciences) / 9.5 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2020
Ribera, A.; Escrivà, I.; Macias, J. M.; Rosselló, M., "Los spolia en la formación del nuevo paisaje urbano en torno a Valentia y Edeta durante los siglos VI al VIII" a Mateos, P.; Morán, C.J., Exemplum et Spolia. La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas (Mérida, del 26 al 28 de juny de 2019), MYTRA, IAM-CSIC, Mérida, p. 381-391.
Artículo en actas de congreso | 2020
Macias, J. M., "Las termas públicas de Tarraco: una investigación pendiente" a Noguera, J. M., García-Entero, V., Pavía, M., Termas Públicas de Hispania (Murcia-Cartagena, del 19 al 21 d'abril de 2018), SPAL Monografías Arqueología 33, Universidad de Murcia, Sevilla, p. 283-392.
Artículo en actas de congreso | 2020
Más publicaciones
Giné, J.; Macias, J. M.; Remolà, J. A.; Salagaray, M.; Ciurana, J.; Provinciale, E.; Ynguanzo, M. D.; Fabregat, R., "El primer acostament a la traumatologia de qualitat al nostre país. La invasió dels romans a Ibèria", Revista de Cirugia Ortopèdica i Traumatologia, 17 (1), p. 47-57.
Artículo en otras revistas | 2020
Fortuny Mendo, K.; Macias Solé, J. M., "¿Cuatro columnas hacen una basílica? La iglesia de Sant Pedro de Tarragona en la Antigüedad tardía", Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 51.1, p. 183-203. Scopus, CiteScore: 0.26 (Q1, 83%, Classics); Carhus+A / 10.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2020
Macias, J. M., "El circo de Tarragona: treinta años de investigación e integración urbanística" a Mateos, P.; Palma, F., La Arqueología Urbana en las ciudades de la Hispania Romana. Proyectos integrales de investigación, conservación y difusión. (Mérida, del 22 al 24 de marzo de 2017), Mérida, p. 233-252.
Artículo en actas de congreso | 2020
Rodríguez, F.; Díaz, M.; Macias, J. M.; Roig, J. F.; Teixell, I., "Los últimos edificios domésticos, de servicio portuario y productivos en el suburbio de Tarracona (s. VII-VIII): un ensayo holístico" a Gutiérrez, S.; Doménech-Belda, C. (eds.), El sitio de las cosas. La Alta Edad Media en contexto (Alacant, del 26 al 28 de setembre de 2018), Publicacions Universitat d'Alacant, Alacant, p. 67-82.
Artículo en actas de congreso | 2020
Huguet, E.; Macias, J. M.; Ribera, A.; Rodríguez, F.; Rosselló, M., "Nuevos datos sobre el asentamiento visigodo de València la Vella" a Macias, J. M.; Ribera, A.; Rosselló, M., Recintes fortificats en època visigoda: història, arquitectura i tècnica constructiva, Trama, ICAC, Tarragona, p. 59-73.
Capítulo de libro | 2020
Macias, J. M.; Ribera, A.; Rosselló, M. (eds.), Recintos fortificados en época visigoda: historia, arquitectura i técnica constructiva, Trama 8, ICAC, Tarragona.
Libro | 2020
Macias, J.M.; Olesti, O., "Tarraco y los procesos de fortificación del noreste peninsular a inicios de la Antigüedad Tardía" a Fourdrin, J. P., Les enceintes urbaines de Novempopulanie entre Aquitaines et Hispanies, Archaia IV, Université de Pau et des pays de l'Adour, Pau, p. 239-254.
Capítulo de libro | 2020
Fantuzzi, L.; Cau Ontiveros; M.A.; Macias Solé, J. M.; Rodríguez Martorell, F., "Eastern Mediterranean amphorae from Late Antique urban centers of the northeastern Iberian Peninsula: archaeometric characterization", Archeosciences-Revue d’Archéométrie, 43-2, p. 229-247. JCR (ISI).
Artículo en revistas indexadas | 2019
Macias, J. M., "Las ciudades visigodas del nordeste peninsular" a Huguet, E.; Ribera, A., En tiempos de los visigodos en el territorio de València, Museu de Prehistòria de València, València, p. 45-50.
Capítulo de libro | 2019
Huguet, E.; Macias, J. M.; Ribera, A.; Rodríguez, F.; Rosselló, M., "València la Vella. Un yacimiento todavía por descubrir" a Huguet, E.; Ribera, A., En tiempos de los visigodos en el territorio de València, Museu de Prehistòria de València, València, p. 97-104.
Capítulo de libro | 2019
Huguet, E.; Macias, J. M.; Rodríguez, F.; Rosselló, M., "Economía productiva, sociedad y comercio" a Huguet, E.; Ribera, A., En tiempos de los visigodos en el territorio de València, Museu de Prehistòria de València, València, p. 177-184.
Capítulo de libro | 2019
Macias, J. M., "Les ciutats visigodes al nord-est peninsular" a Huguet, E.; Ribera, A., El temps dels visigots al territori de Valèntia, Museu de Prehistòria de València, València, p. 51-57.
Capítulo de libro | 2019
Huguet, E.; Macias, J. M.; Ribera, A.; Rodríguez, F.; Rosselló, M., "València la Vella. Un jaciment encara per descobrir" a Huguet, E.; Ribera, A., El temps dels visigots al territori de Valèntia, Museu de Prehistòria de València, València, p. 97-103.
Capítulo de libro | 2019
Huguet, E.; Macias, J. M.; Rodríguez, F.; Rosselló, M., "Economia productiva, societat i comerç" a Huguet, E.; Ribera, A., El temps dels visigots al territori de Valèntia, Museu de Prehistòria de València, València, p. 177-183.
Capítulo de libro | 2019
Haydar, S.; Grigorescu, F.; Vintilă, M.; Cogne, Y.; Lautier, C.; Tutuncu, Y.; Brun, J. F.; Robine, J. M.; Pugeat, M.; Normand, Cr.; Poucheret, P.; Gheorghiu, M. L.; Georgescu, C.; Badiu, C.; Băculescu, N.; Renard, E.; Ylli, D.; Badiou, S.; Sutra, T.; Cristol, J. P.; Mercier, J.; Gomis, R.; Macias, J. M.; Litvinov, S.; Khusnutdinova, E.; Poiana, C.; Pasquali, R.; Lauro, D.; Sesti, G.; Prudente, S.; Trischitta, V.; Tsatsoulis, A.; Abdelhak, S.; Barakat, A.; Zenati, A.; Ylli, A.; Satman, I.; Kanninen, T.; Rinato, Y.; Missoni, S., "Fine-scale haplotype mapping of MUT, AACS, SLC6A15 and PRKCA genes indicates association with insulin resistance of metabolic syndrome and relationship with branched chain amino acid metabolism or regulation", PLoS ONE 14(3), e0214122, p. 1-23. JCR (ISI), Factor d'impacte: 2.776 (Q2, Multidisciplinary Sciences); Scopus, CiteScore: 2.97 (Q1, 90%, Multidisciplinary) / 10.6 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2019
Costa, A.; Macias, J. M.; Puche, J. M., "Deformaciones estructurales de la iglesia visigoda de Sant Miquel de Terrassa", Informes de la construcción, vol 71, núm. 555, p. 1-11. JCR (ISI), Factor d'impacte: 0.306 (Q4, Construction & Building Technology); Scopus, CiteScore: 0.5 (Q2, 71%, Architecture) / 11.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2019
Macias, J.M.; Puche, J.M.; Solà-Morales, P.; Toldrà, J.M.; Fernández, I., "El conjunto histórico del circo romano de Tarragona: de la nube de puntos a la didáctica permanente", EXPERIMENTAL ARCHAEOLOGY: FROM RESEARCH TO SOCIETY. Proceedings of the Vth International Congress of Experimental Archaeology (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, del 25 al 27 d'Octubre de 2017), Butlletí Arqueològic 40, RSAT, Tarragona, p. 121-126.
Artículo en actas de congreso | 2018
Toldrà, J.M.; Solà-Morales, P.; Macias, J.M.; Puche, J.M.; Fernández, I., "The interventions of Alejandro Ferrant in the Roman amphitheatre of Tarragona" a Amoêda, R.; Lira, S.; Pinheiro, C.; Santiago, J. M.; Calvo, J.; García Carrillo, F., Heritage 2018. Proceedings of the 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development (Granada, del 12 al 15 de juny de 2018), Universidad de Granada, Green Lines Institute for Sustainable Development, Granada, p. 1597-1606.
Artículo en actas de congreso | 2018
Macias, J. M., "August descansa a Tarraco" a de Riquer, B., Història Mundial de Catalunya, Edicions 62, Barcelona, p. 105-111.
Capítulo de libro | 2018
Haydar, S.; Paillot, Th.; Fagot, C.; Cogne, Y.; Fountas, A.; Tutuncu, Y., Vintila, M.; Tsatsoulis, A.; Chi, P.T.; Garandeau, P.; Chetea, D.; Badiu, C.; Gheorghiu, M.; Ylli, D.; Lautier, C.; Jarec, M.; Monnier, L.; Normand, C.; Šarac, J.; Barakat, A.; Missoni, S.; Pugeat, M.; Poucheret, P.; Hanzu, F.; Gomis, R.; Macias, J.M.; Litvinov, S.; Khusnutdinova, E.; Poiana, C.; Pasquali, R.; Lauro, D.; Sesti, G.; Trischitta, V.; Abdelhak, S.; Zenati, A.; Ylli, A.; Satman, I.; Kanninen, T.; Rinato, Y.; Grigorescu, F., "Branched-Chain Amino Acid Database Integrated in MEDIPAD Software as a Tool for Nutritional Investigation of Mediterranean Populations", Nutrients, 10, p. 1392. JCR (ISI), Factor d'impacte: 4.196 Q1(Nutrition & Dietetics); Scopus / 10.5 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2018
Solà-Morales, P.; Macias, J. M.; Puche, J. M.; Toldrà, J. M.; Fernàndez, I.,, "The Roman Circus of the City of Tarragona. 10 Years of Collaboration Between Architects and Archaeologists" a Marcos, C., Graphic Imprints. On the influence of the representation and ideation tools in architecture, Springer, Cham, p. 1020-1029.
Capítulo de libro | 2018
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Fiandaca, G.; Himi, M.; Macias, J. M.; Martorana, R.; Muñoz, A.; Rivero, Ll.; Sala, R.; Teixell, I., "Non-invasive geophysical surveys in search of the Roman Temple of Augustus under the Cathedral of Tarragona (Catalonia, Spain)", Surveys in Geophysics, 39, p. 1107-1124. JCR (ISI), Factor d'impacte: 3.761 Q1(geochemistry & geophysics); Scopus / 11.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2018
Macias, J. M., "Tarraco como modelo de ciudad insostenible" a Tejado, J. M. (coord.), Vislumbrando la tardoantigüedad. Una mirada desde la Arqueología, Historia Arqueología 19, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, p. 25-40.
Capítulo de libro | 2018
Beltrán de Heredia, J.; Macias, J. M., "Maneras de vivir, formas de construir: el hábitat en la Hispania visigoda" a Baldini, I., Sfameni, C., Abitare nel Mediterraneo Tardoantico. II Convegno Internazionale del Cisem (Bolonya (Itàlia), del 2 al 5 de març de 2016), Insulae Diomedeae 35, Edipuglia, Bari, p. 227-236.
Artículo en actas de congreso | 2018
Rodríguez, F.; Macias, J. M., "Buscando el siglo VIII en el puerto de Tarracona: entre la residualidad y el desconocimiento" a Martín, I.; Fuentes, P.; Sastre, J.C.; Catalán, R. (Coords.), Cerámicas Altomedievales en Hispania y su entorno (s. V-VIII d. C.) (Zamora, de l'1 al 3 de juny de 2016), Asociación Zamora Prehistórica, Zamora, p. 573-587.
Artículo en actas de congreso | 2018
Toldrà, J. M.; Macias, J. M.; Puche, J. M.; Solà-Morales, J. M., "The Roman Amphitheatre in Tarragona, Five Centuries of Drawing and Still Unsatisfied" a Castaño, E., Echeverria, E. (eds.), Architectural Draughtsmanship. From Analog to Digital Narratives, Springer, Cham, p. 1461-1473.
Capítulo de libro | 2018
Solà-Morales, P.; Puche, J.M.; Macias, J.M.; Toldrà, J.M.; Fernàndez, I., "Architectural Graphic Expression not Drawn: A Digital Approach" a Castaño, E., Echeverria, E. (eds.), Architectural Draughtsmanship. From Analog to Digital Narratives, Springer, Cham, p. 295-307.
Capítulo de libro | 2018
Solà-Morales, P.; Puche, J. M.; Macias, J. M.; Fernández, I.; Toldrà, J. M., "Automatic Recognition of materials from Laser-Scanner Survey Data by the Reflectance method" a Amoêda, R.; Lira, S.; Pinheiro, C. (eds.), REHAB 2017. Proceedings of the 3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures (Braga (Portugal), del 14 al 16 de juny de 2017), Green Lines Instituto, Barcelos (Portugal), p. 29-37.
Artículo en actas de congreso | 2017
Macias, J. M.; Puche, J. M.; Solà-Morales, P.; Toldrà, J. M.; Fernández, I., "Mobile Mapping and laser scanner to interrelate the city and its heritage: the Roman Circus of Tarragona" a Amoêda, R.; Lira, S.; Pinheiro, C. (eds.), REHAB 2017. Proceedings of the 3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures (Braga (Portugal), del 14 al 16 de juny de 2017), Green Lines Instituto, Barcelos (Portugal), p. 21-28.
Artículo en actas de congreso | 2017
Blay, M.; Macias, J. M., Ramos, J. J., "ARREL: Aplicació de jocs seriosos en entorns col·laboratius per la transmissió del patrimoni cultural de Catalunya", Auriga. Revista de divulgació del Món Clàssic, 90, p. 28-31. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2017
Macias, J. M., Muñoz, A., Teixell, I., "El Museu Bíblic i la catedral de Tarragona: dos espais d’interpretació del recinte de culte imperial de Tàrraco (Hispània Citerior)", Auriga. Revista de divulgació i debat del Món Clàssic, 90, p. 9-12. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2017
Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O., "Acerca del proyecto modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania: definición, evolución y difusión. Del periodo romano a la antigüedad tardía (MARQHIS)" a Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O. (eds.), Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, Documenta, 29, ICAC, Tarragona, p. 7-14.
Capítulo de libro | 2017
Puche, J.M.; Macias, J.M.; Toldrà, J.M.; Solà-Morales, P., "Más allá de la métrica. Las nubes de puntos como expresión gráfica semántica", EGA. Revista de Expresión gráfica arquitectónica, 32, p. 228-237. JCR (ISI); Scopus / 10.9 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2017
García, G.; Macias, J. M.; Moro, A., "La iglesia funeraria de época visigoda de Sant Miquel de Terrassa. Análisis arquitectónico" a Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A., Rodríguez, O. (eds.), Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, Documenta 29, ICAC, Tarragona, p. 183-198.
Capítulo de libro | 2017
Solà-Morales, P.; Puche, J. M.; Macias, J. M.; Toldrà, J. M.; Fernàndez, I., "Ensayos de nuevos análisis óptico-visuales para el análisis de estructuras arquitectónicas-patrimoniales. El uso de la reflectancia láser" a Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O. (eds.), Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, Documenta 29, ICAC, Tarragona, p. 77-88.
Capítulo de libro | 2017
Macias, J. M., "Técnicas constructivas y Arquitectura del poder en el noreste de la Tarraconense durante la Antigüedad Tardía. Balance del trienio 2013-2015" a Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O. (eds.), Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, Documenta 29, ICAC, Tarragona, p. 53-60.
Capítulo de libro | 2017
Fernández, I.; Macias, J. M.; Puche, J. M.; Solà-Morales, P.; Toldrà, J. M., "Metodología de análisis del circo romano de Tarragona y nuevos resultados" a Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O. (eds.), Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, Documenta 29, ICAC, Tarragona, p. 117-136.
Capítulo de libro | 2017
Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O., Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania: definición, evolución y difusión del período romano a la tardía antigüedad, Documenta 29, ICAC, Tarragona.
Libro | 2017
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La seu del Consell Comarcal del Tarragonès: evolució històrica d’un espai sagrat" a Costa, J. R. (ed.), El Consell Comarcal del Tarragonès. D’espai de culte romà a hospital medieval. 25 anys de la seva recuperació, Arola Editors, Tarragona, p. 26-41.
Capítulo de libro | 2017
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La sala de l’exedra romana del Museu Diocesà de Tarragona", Església de Tarragona, 295, p. 27-29.
Artículo en otras revistas | 2016
Ribera, A.; Escrivà, I.; Macias, J. M.; Marín, J. J.; Morín, J.; Puche, J. M.; Rosselló, M.; Sánchez, I.; Santonja, A.; Silvestre, C., "Recuperando el Palacio Visigodo de Pla de Nadal (Ribaroja de Túria, Valencia)" a Lerma, J. L.; Cabrelles, M., ARQUEOLÓGICA 2.0 (Universitat Politècnica de València, del 5 al 7 de setembre de 2016), València, p. 416-418.
Artículo en actas de congreso | 2016
Rodríguez, F.; Macias, J. M., "Nuevo contexto cerámico de la segunda mitad del s. VII en Tarraco (Tarraconensis, Regnum Visigothorum)" a Járrega, R.; Berni, P. (eds.), Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo (Tarragona, del 10 al 13 de desembre de 2014), Monografías Ex Officina Hispana III, ICAC, SECAH, p. 936 - 952.
Artículo en actas de congreso | 2016
Toldrà, J. M.; Macias, J. M.; Puche, J. M.; Sola-Morales, P., "El anfiteatro romano de Tarragona: cinco siglos dibujando y aún insatisfechos" a Echeverría, E., Castaño, E. (eds.), El arquitecto, de la tradición al siglo XXI. Docencia e investigación en Expresión Gráfica Arquitectónica. 16th International Congress of Architectural Graphic Expression (Alcalá de Henares, del 2 al 3 de juny de 2016), Departamento de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá i Fundación General de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, p. 1079-1088.
Artículo en actas de congreso | 2016
Solà-Morales, P.; Toldrà, J. M.; Puche, J. M.; Macias, J. M.; Fernández, I., "Expresión gráfica arquitectónica no dibujada: una aproximación digital" a Echeverría, E., Castaño, E. (eds.), El arquitecto, de la tradición al siglo XXI. Docencia e investigación en Expresión Gráfica Arquitectónica. 16th International Congress of Architectural Graphic Expression (Alcalá de Henares, del 2 al 3 de juny de 2016), Departamento de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá i Fundación General de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, p. 217-224.
Artículo en actas de congreso | 2016
Beltrán de Heredia, J.; Macias, J. M., "Técnicas constructivas en la Tarraconensis durante la Antigüedad Tardía. Planteamientos y estrategias de investigación para una propuesta de síntesis", Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 12, p. 16-38.
Artículo en otras revistas | 2016
Macias, J. M., "Técnica Arquitectònica tardoantiga a la ciutat de Tarracona: estat de la qüestió", Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 12, p. 40-57.
Artículo en otras revistas | 2016
Teixell, I.; Macias, J. M.; Muñoz, A., "Tres projectes d’investigació arqueològica al servei de la ciutadania" a Díaz-Andreu, M.; Pastor, A.; Ruiz, A. (coords.), Arqueología y comunidad. El valor social del patrimonio arqueológico en el siglo XXI, JAS Arqueología, Madrid, p. 209-223.
Capítulo de libro | 2016
López Vilar, J.; Macias, J. M.; Muñoz, A., "El cementiri i la basílica de Tarragona" a Puig i Cadafalch, J.; Falguera, A. de; Goday, J., L'arquitectura cristiana preromànica a Catalunya. Edició facsímil i textos d’actualització, Institut d'Estudis Catalans, Arxiu Nacional de Catalunya, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Barcelona, p. 429-446.
Capítulo de libro | 2016
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La tumba martirial de los Santos Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarragona", Adiós, 112, p. 14-15.
Artículo en otras revistas | 2015
Fantuzzi, L.; Cau, M. A.; Macias; J. M., "Amphorae from the Late Antique city of Tarraco-Tarracona (Catalonia, Spain): archaeometric characterization", Periodico di Mineralogia. An International Journal of Mineralogy, Crystallography, Geochemistry, Ore deposits, Petrology, Volcanology and applied topics on Environment, Archaeometry and Cultural Heritage, 84, p. 169-212. JCR (ISI), Factor d'impacte: 0,464 (any 2015); Scopus; Carhus+A.
Artículo en revistas indexadas | 2015
Macias, J. M., "Tècniques constructives i arquitectura del poder al nord-est de la Tarraconense. Metodologia de representació i paràmetres analítics per a la comprensió dels processos evolutius entre l’Alt Imperi i l’Antiguitat Tardana. Activitat duta a terme el 2013-2014", Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 11, p. 211-213. / 4.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Ferran, D.; Garcia, M. G.; Macias, J. M.; Moro, A., "Presentació de les jornades d’estudi i de la importància de l’edifici de Sant Miquel pel conjunt i per l’estudi de l’antiguitat tardana", Terme. Revista d'història, 30, p. 71-74. Carhus+C / 3.962 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Macías, J. M.; Rodà, I., "Tàrraco" a Riera, A.; Guitart, J.; Giner, S., Ciutats Mediterrànies: Civilització i desenvolupament/ Villes méditerranéennes: Civilisation et développement (Barcelona, del 16 al 18 de novembre de 2011), Publicacions de la Presidència, Sèrie Major 2, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, p. 119 -130.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A., "Una fonda medieval a l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp, Tarragona)" a Menchon, J. (ed.), L'Hospitalet de l'Infant abans de l'Hospitalet. Quatre estudis i un recull fotogràfic sobre arqueologia i història al cementiri vell, Cossetània edicions, Valls, p. 41-59.
Capítulo de libro | 2015
Macias, J. M., "Querer y no poder: la ciudad en el conuentus tarraconensis (siglos II-IV)" a Brassous, L.; Quevedo, A. (eds.), Urbanisme civique en temps de crise. Les espaces publics d’Hispanie et de l'Occident Romain entre le IIe et le IVe siècle, Collection de la Casa de Velázquez 149, Casa de Velázquez, Madrid, p. 29-46.
Capítulo de libro | 2015
Peña, A.; Gorostidi, D.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Rodà, I.; Teixell, I., "Más datos sobre el templo del Divus Augustus de Tarraco: a propósito de una nueva inscripción" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 181-189.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Peña, A.; Teixell, I., "El templo de Augusto en Tarraco: últimas excavaciones y hallazgos" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1539-1543.
Artículo en actas de congreso | 2015
Vinci, S.; Macias, J. M.; Orellana, M., "Metodología y análisis fotogramétrico del muro de cierre de la plaza de representación del “foro provincial” de Tarraco (Hispania Tarraconensis)" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 91-94.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M., Puche, J. M., Toldrà, J. M., Solà-Morales, P., "Reconstrucción digital del Anfiteatro romano de Tarraco (Hispania Tarraconensis) mediante escáner láser. Bases para el estudio analítico y estructural" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 87-90.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M.; Rodà, I., "Tarraco, the first capital", Catalan Historical Review, 8, p. 9-28. Scopus; Carhus+A / 7.345 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Macias, J. M.; Puche, J. M., "El levantamiento escáner-láser" a Ribera, A. (coord.), Pla de Nadal (Riba-roja del Túria). El palacio de Tevdinir, Ajuntament de Riba-roja del Túria, Riba-roja del Túria, p. 22-26.
Capítulo de libro | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Fructuoso, Augurio y Eulogio, Tarragona. Los primeros mártires de la Hispania Romana", Adiós, 110, p. 20-21.
Artículo en otras revistas | 2015
Ciurana, J., Macias, J. M., "La realitat funerària a l’ager Tarraconensis. Característiques i mancances", Jornades d’Estudis del Món Rural a l’època romana – Circa Villa (Banyoles, 14 i 15 de novembre de 2014), Studies on the rural world in the Roman period 9, Universitat de Girona i Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l'Estany, p. 11-32.
Artículo en actas de congreso | 2015
Buill, F.; Núñez, M. A.; Puche, J. M.; Macias, J. M., "Geometric Analysis of the original stands of Roman Amphitheater in Tarragona: Method and Results", Journal of Cultural Heritage, 16, p. 640-647. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1,568 (any 2015); Scopus; Carhus+A / 9.676 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Puche, J. M.; Macias, J. M.; Solà-Morales, P.; Toldrà, J. M., "Reflexiones sobre dos dibujos de la Torre de los Escipiones de Tarragona = Reflections on two drawings of Scipios’ Tower in Tarragona. The paradox of archaeological drawing conceptuality", EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica, 20 (25), p. 158-167. Carhus+C / 9.842 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La nau central de la Catedral de Tarragona: primeres dades arqueològiques" a VV.AA., V congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Barcelona, del 22 al 25 de maig de 2014), ACRAM i Ajuntament de Barcelona, Barcelona, p. 955-964.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M., "El territorio y la ciudad de Tarraco" a Pensabene, P.; Sfameni, C., La Villa restaurata e i nuovi studi sull'edilizia residenziale tardoantica, Atti del convegno internazionale del Centro Interuniversitario di Studi sull'Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo (CISEM) (Piazza Armerina, del 7 al 10 novembre de 2012), Edipuglia srl, Bari, p. 453-465.
Artículo en actas de congreso | 2014
Vinci, S.; Macias, J. M.; Puche, J. M.; Solà-Morales, P.; Toldrà, J. M., "El subsuelo de la Torre del Pretorio: substructiones de tradición helenística bajo la sede del Concilium Prouinciae Hispaniae Citerioris (Tarraco)", Arqueología de la Arquitectura, 11. Scopus; Carhus+C / 7.579 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2014
Solà-Morales, P.; Toldrà, J. M.; Puche, J. M.; Macias, J. M., "Redrawing Tarraco" a Gambardella, C. (ed.), XII International Forum. Le Vie dei Mercanti. Best Practice in Heritage Conservation Manamengent. From the world to Pompeii (Aversa, del 12 al 14 de juny de 2014), Fabbrica della Conoscenza, 46, La scuola di Pitagora editrice, Nàpols, p. 841 - 850.
Artículo en actas de congreso | 2014
Toldrà, J.; Macias, J. M.; Puche, J. M.; Costa, A.; Solà-Morales, P.; Espallargas, A.; Ferré, A., "The octagon, the hendecagon and the approximation of pi: the geometric design of the clypeus in the enclosure of Imperial cult in Tarraco" a Gambardella, C. (ed.), XII International Forum. Le Vie dei Mercanti. Best Practice in Heritage Conservation Manamengent. From the world to Pompeii (Aversa, del 12 al 14 de juny de 2014), Fabbrica della Conoscenza, 46, La scuola di Pitagora editrice, Nàpols, p. 825-834.
Artículo en actas de congreso | 2014
Macias, J. M., "Tàrraco. Ciutat romana", Patrimoni monumental de Catalunya. De la Prehistòria a l’Edat Mitjana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 60-63.
Capítulo de libro | 2014
Cau Ontiveros, M. Á; Macias, J. M.; Berni, P.; Reynolds, P., "LRCW.NET: A web site with a virtual laboratory for the study of coarse and cooking wares in the Late Antique Mediterranean" a Poulou-Papadimitriou, N.; Nodarou, E.; Kilikoglou, V. (eds.), LRCW 4 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers (Tessalònica, del 7 al 10 d'abril de 2011), vol. I, Archeopress, Oxford, p. 617-622.
Artículo en actas de congreso | 2014
Macias, J. M., "The Integrated Management of Archaeological Heritage in Tarragona (ancient Tarraco, Hispania Tarraconensis)" a Santora, S.; Subías, E.; Bolzoni, E. (coord.), Skills and tools to the cultural Heritage and cultural tourism management (Tempus IV-Chtmbal), Ed. d'Ericco, Teramo, p. 215-236.
Capítulo de libro | 2013
Vinci, S.; Orellana, M.; Macias, J. M.; Teixell, I., "Photographic rectification of the graphic documentation of historical and archaeological heritage: The case of the southern facade of the Praetorium tower in Tarragona (Tarraco, Hispania Citerior)" a Fischer Ausserer, K. (ed.), Proceedings of the 17th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies (Viena, del 5 al 7 de novembre de 2012), Museen der Stadt Wien, Viena, p. 1-13.
Artículo en actas de congreso | 2013
Macias, J. M.; Morera, J.; Olesti, O.; Teixell, I., "Crisi o invasió? Els francs i la destrucció parcial de Tàrraco al s. III" a Vidal, J.; Antela, B. (eds.), Mas allà de la batalla. La violencia contra la población en el Mundo Antiguo, Libros Pórtico, Zaragoza, p. 193-214.
Capítulo de libro | 2013
Ciurana, J.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I.; Toldrà, J. M. (eds.), Amphitheatrum, Memoria Martyrum et Ecclesiae. Les intervencions arqueològiques a l’Amfiteatre de Tarragona (2009-2012), Ajuntament Tarragona, ICAC, Museu Bíblic Tarraconense, Associació Cultural Sant Fructuós, Tarragona.
Libro | 2013
Macias, J. M., "La “medievalización” de la ciudad romana" a Macias, J. M.; Muñoz, A. (eds.), Tarraco, christiana civitas (Tarragona, del 14 d'octubre al 16 de desembre de 2010), Documenta, 24, ICAC, Tarragona, p. 123-147.
Artículo en actas de congreso | 2013
Macias, J. M.; Muñoz, A. (eds.), Tarraco christiana civitas, Documenta, 24, ICAC, Tarragona.
Libro | 2013
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’Amfiteatre de Tarraco: proposta de dinamització social des de la praxi arqueològica", Auriga, 63, p. 47-50. Carhus+C / 1.342 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2012
Macias, J.M.; Rodà, I., "Spagna romana. Viva Tarraco!", Archeo, 333 (Nov), p. 58-65.
Artículo en otras revistas | 2012
Macias, J.M.; Cau, M.A., "Las cerámicas comunes del nordeste peninsular y las Baleares (siglos V-VIII): balance y perspectivas de la investigación" a Bernal, D.; Ribera, A. (eds.), Cerámicas hispanorromanas II. Producciones regionales, Cadis, p. 511-542.
Capítulo de libro | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "A la recerca del temple d’August: Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona", Plecs d'Història Local, Avenç, 146, p. 3-5.
Artículo en otras revistas | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Peña, A.; Ramon, M.; Teixell, I., Praesidium, Templum et Ecclesia. Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona 2010-2011. Memòria d’una exposició temporal, Ajuntament Tarragona, ICAC, Museu Bíblic, Capítol Catedral, Associació Cultural Sant Fructuós, Tarragona.
Libro | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Arqueologia a la nau central de la Catedral de Tarragona", Tribuna d'Arqueologia, p. 151-174. Carhus+C / 4.462 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2012
Àlvarez, A.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Pitarch, A.; Teixell, I.; Menchon, J. J., "The marmora used in the imperial cult area of Tarraco (Hispania Citerior)" a Gutiérrez Garcia, A., Lapuente, P., Rodà, I. (eds.), Interdisciplinary Studies in Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona, 2009) (Tarragona, del 8 al 13 de juny de 2009), Documenta, 23, ICAC, Tarragona, p. 196-203.
Artículo en actas de congreso | 2012
Macias, J.M., "Els suburbia al Mediterrani de la Hispania Citerior, o els termòmetres de la salut de l’Imperi" a Belarte, M.C.; Plana, C., Col·loqui Internacional el Paisatge periurbà durant la protohistòria i l’Antiguitat a la Mediterrània Occidental, Documenta, 26, Tarragona, p. 63-76.
Capítulo de libro | 2012
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Garcia, E.; Himi, M.; Macias, J. M.; Martorana, R.; Sala, R.; Muñoz, A., "Archaeological Excavation Confirms the Geophysical Anomalies Recorded at the Cathedral of Tarragona -A Comparative Study", Near Surface 2011 - 17th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 2001, p. ?43. .
Artículo en revistas indexadas | 2011
Ciurana, J., Macias, J. M., "Contextualisation of the sites studies. Dying and being laid to rest in Tarraco" a Fundació Privada Líber, El món funerari de Tarraco. Realitat Arqueològica, Antropològica i Paleopatològica, Tarragona, p. 211-222.
Capítulo de libro | 2011
Ciurana, J., Macias, J. M., "Contextualización de los yacimientos estudiados. Morir y descansar en Tarraco" a Fundació Privada Líber, El món funerari de Tarraco. Realitat Arqueològica, Antropològica i Paleopatològica, Tarragona, p. 141-151.
Capítulo de libro | 2011
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La construcción del recinto imperial de Tarraco (provincia Hispania Citerior)", Butlletí Arqueològic, 32 (Tarragona, del 28 al 30 de gener de 2009), Tarragona, p. 423-479.
Artículo en actas de congreso | 2011
Macias, J.M., "La ciudad arqueológica en el área catalana ante la irrupción del Islam", Zona Arqueológica, 15, p. 103-107.
Artículo en otras revistas | 2011
Ciurana, J.; Macias, J.M., "Contextualització dels jaciments estudiats. Morir i reposar a Tàrraco" a Giner, J. (ed.), El món funerari de Tàrraco. Realitat arqueològica, antropològica i paleopatològica, Tarragona, p. 13-27.
Capítulo de libro | 2011
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Simultanejant l’excavació i la difusió: l’experiència de la Catedral de Tarragona", Auriga, 60, p. 25-27. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2011
Macias, J.M., "Serra Vilaró 1879-1969" a Tudela, M.; Izquierdo, P. (eds.), La nissaga catalana del món clàssic, Barcelona, p. 240-242.
Capítulo de libro | 2011
Orengo, H.A.; Fiz, I.; Macias, J.M., "Restitución 3D de la topografía de la antigua ciudad de Tarraco en un entorno SIG: propuestas metodológicas y primeros resultados" a Mayoral, V.; Celestino, S., Tecnologías de Información Geográfica y análisis arqueológico del Territorio, Anejos del Archivo Español de Arqueología, LIX, Mérida, p. 713-722.
Capítulo de libro | 2011
Fiz, I.; Macias, J.M., "Forma Tarraconis: GIS aplicado a la arqueología urbana", Tecnologías de información geográfica y análisis arqueológico del territorio. Actas del V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida. Anejos AEA LIX (Mérida, 7-10 de novembre de 2007), Mérida, p. 699-716.
Artículo en actas de congreso | 2011
Bosch, F.; Díaz, M.; Macias, J.M., "La vil·la romana de la Burguera (Salou, ager Tarraconensis): Avanç preliminar" a Revilla, V.; González, J-R.; Prevosti, M. (eds.), Actes del Simposi: les vil·les romanes a la Tarraconense, vol.II (Lleida, 28-30 de novembre de 2007), Monografies, 11, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, p. 155-163.
Artículo en actas de congreso | 2011
Macias, J.M., "L’arquitectura termal a Tàrraco i el seu territorium: reflexions sense resposta", Butlletí Arqueològic, 32 (Tarragona, 28-30 de gener de 2009), Tarragona, p. 541-567.
Artículo en actas de congreso | 2011
Macias, J.M., "Horrea y estructuras de almacenamiento en la ciudad y territorio de Tarraco: una primera aproximación", Horrea d'Hispanie et de la Méditerranée romaine, Arce, J., Goffaux, B., Collection de la Casa de Velázquez, 125 (Madrid, 25-26 de juny de 2009), Madrid, p. 189-199.
Artículo en actas de congreso | 2011
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I.; Menchon, J. J., "Nuevos elementos escultóricos del recinto de culto del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris (Tarraco, Hispania Citerior)", Roma y las provincias: modelo y difusión (Mérida, 18-21 de maig de 2009), Roma, p. 877-886.
Artículo en actas de congreso | 2011
Macias, J. M.; Remolà, J. A., "Portus Tarraconensis (Hispania Citerior)", Bolletino di Arqueologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 129-140. .
Artículo en revistas indexadas | 2011
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La acrópolis de Tarraco y la implantación urbana del culto imperial en la capital de la Hispania Citerior", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 50-66. .
Artículo en revistas indexadas | 2011
Macias, J. M., "La Tarragona de Fructuós: una visión retrospectiva" a Gavaldà, J. M.; Muñoz, A.; Puig, A. (eds.), Pau, Fructuós i el Cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII), Tarragona, p. 217-238.
Capítulo de libro | 2010
Ciurana, J., Macias, J.M., "La ciudad extensa: usos y paisajes suburbanos de Tarraco", Monografías de Arqueología Cordobes, Vaquerizo D. (ed.) (Córdoba 2010), Tarragona, p. 309-334.
Artículo en actas de congreso | 2010
Macias, J.M., "La musealización de Tarraco. De la realidad al posibilismo", La ciudad dentro de la ciudad. La tutela y conservación del patrimonio arqueológico en el ámbito urbano. Curso de Verano Universidad Pablo de Olavide (Carmona, 15-17 de juliol de 2008), Sevilla, p. 205-230.
Artículo en actas de congreso | 2010
Macias, J.M., "La Tarragona de Fructuós: una visió retrospectiva" a Gavaldà, J. M., Muñoz, A., Puig, A. (eds.), Pau, Fructuós i el Cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII) (Tarragona, 19-21 de juny de 2008), Tarragona, p. 217-238.
Artículo en actas de congreso | 2010
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’evolució històrica de l’espai de la Catedral de Tarragona: De campament romà a seu catedralícia", TAG, 53, p. 22-25.
Artículo en otras revistas | 2009
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchón, J. J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I., "Integrated archaeological and geophysical survey for searching the roman’s augustus temple in Tarragona (Spain)" (Palermo-Itàlia, 2007), Palermo, p. 273-283.
Artículo en actas de congreso | 2009
Garcia, M., Macias, J.M., Martí, G., Muñiz, J.A., La Vil·la Romana de La Llosa. Guia Arqueològica Visual, Digivisión-Museu d'Història de Cambrils.
Libro | 2008
Macias, J. M., "La vil·la de les Cavalleries (Vallmoll)", Valls i la seva història. Prehistòria i Història Antiga, Vol. II, Valls, p. 394-396.
Capítulo de libro | 2008
Otiña, P.; Macias, J. M., "Documentació Arqueològica del Fortí del Rei (s. XVIII): intervenció en el solar núm. 54 de l’Avinguda de la reina Maria Cristina de Tarragona", Butlletí Arqueològic, 27, p. 285-305.
Artículo en otras revistas | 2008
Macias, J. M.; Menchon, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "De seu del Concili Provincial a Seu Metropolitana. Treballs arqueològics a la Catedral de Tarragona (2000-2003)", Arqueologia Medieval, 3, p. 8-29. .
Artículo en revistas indexadas | 2008
Díaz. M., Macias, J.M., "La vil•la romana de la Pineda/Cal•lípolis (Vila-seca, Tarragonès)" a Remolà, J. A., El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona (Tarragona, del 14 al 16 de febrer de 2006), Forum, 13, MNAT, Tarragona, p. 133-151.
Artículo en actas de congreso | 2008
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Contextos cerámicos derivados de la transformación cristiana de la acrópolis de Tarragona (s. V-VI dC)" (L'Escala-Empúries, 2008), Saint-Paul-Trois-Châteaux, p. 287-293.
Artículo en actas de congreso | 2008
Macias, J.M., "Tarracona visigoda ¿Una ciudad en declive?", Zona Arqueológica, Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Museo Arqueológico Regional Comunidad de Madrid., 9, p. 292-301. .
Artículo en revistas indexadas | 2008
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchón, J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I., "A la recerca del temple d’August a Tarragona: una experiència entre arqueologia i geofísica", COTA ZERO. Revista d’Arqueologia i Ciència, 23, p. 9-12. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2008
Macias, J. M.; Menchón, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Arqueología de la Catedral de Tarragona", ARS SACRA, 44, p. 42-48. .
Artículo en revistas indexadas | 2008
Puche, J. M.; Macias, J. M.; Fiz, I., "Projeccions urbanístiques" a Macias, J. M.; Fiz, I.; Piñol, L.; Miró, M. T.; Guitart, J. (dirs.), Planimetria Arqueològica de Tarraco, Atles d'arqueologia urbana de Catalunya, 2, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tarragona, ICAC, Tarragona, p. 40-46.
Capítulo de libro | 2007
Macias, J. M., Menchon, J. J., The Roman Villa of Els Hospitals (el Morell, Tarragona.A settlement on the Via De Italia in Hispanias. English translation of the conclusions, ICAC, Tarragona.
Libro | 2007
Macias, J. M., Fiz, I., Piñol, L., Miró, M., Guitart, J., Archaeological Planimetry of Tarraco. English translation of the study, ICAC, Tarragona.
Libro | 2007
Macias, J.M.; Menchon, J.J. (eds.), La vil·la romana dels Hospitals (El Morell, Tarragona). Un assentament de la via De Italia in Hispanias, Sèrie Hic et Nunc, ICAC, Tarragona.
Libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’Arqueologia de la Catedral de Tarragona. La Memòria de les pedres", La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, Ed. Arola, Tarragona, p. 151-213.
Capítulo de libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La Arqueología de la Catedral de Tarragona. La Memoria de las piedras. The Archaelogy of Tarragona. The memory of the stones.", La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, ed. Arola, Tarragona, p. 151-213.
Capítulo de libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Excavaciones en la Catedral de Tarragona y su entorno: avances y retrocesos en la investigación sobre el culto Imperial" a Nogales, T.; González, J. (eds.), Culto Imperial: política y poder, actas del Congreso Internacional, L'Erma di Bretschneider, Roma, p. 765-787.
Capítulo de libro | 2007
Fiz, I.; Macias, J.M., "Forma Tarraconis? GIS use for urban archaeology", Proceedings of the XXXIII Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Tomar, març de 2005), Tomar, p. 423-427.
Artículo en actas de congreso | 2007
Macias, J. M.; Fiz, I.; Piñol, L.; Miró, M. T.; Guitart, J. (dirs.), Planimetria Arqueològica de Tàrraco, Atles d'arqueologia urbana de Catalunya, 2, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tarragona, ICAC, Tarragona.
Libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona: treballs del Pla Director (2000-2002)", Tribuna d'Arqueologia, 2003-2004, p. 221-246.
Artículo en otras revistas | 2006
Macias, J.M., "Arquitectura domèstica", Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Forum 12., 12, p. 73-81.
Artículo en otras revistas | 2006
Macias, J.M.; Remolà, J.A., "Topografia i evolució urbana", Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Fòrum, 12, p. 27-39.
Artículo en otras revistas | 2006
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A., Tàrraco: Guia Arqueològica Visual. Reconstrucció Virtual de l’Urbs i els seus voltants., Digivisión, Tarragona.
Libro | 2005
Macias, J.M.; Remolà, J.A., "La cultura material de Tarraco-Tarracona (Hispania Tarraconensis-Regnum Visigothorum): cerámica común y ánforas", J.M. Gurt, J. Buxeda, M. A. Cau (eds), LRCW 1. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry, BAR Internacional Series 1340 (Barcelona, 2002), Oxford, p. 125-135.
Artículo en actas de congreso | 2005
Díaz, M.; García, M.; Macias, J.M.;Pociña, C.A., "Les termes públiques de Tarraco i la monumentalització de la façana marítima de la ciutat", Tribuna d'Arqueologia, 2002-2003, p. 67-80.
Artículo en otras revistas | 2005
Bosch, F.; Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I:, "La transformació urbanística de l’acròpolis de Tarracona: avanç de les excavacions del Pla director de la Catedral de Tarragona (2000-2002)", VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (València 2003), Barcelona, p. 167-174.
Artículo en actas de congreso | 2005
Macias, J.M.; Remolà, J.A., "El port de Tarraco a l’Antiguitat Tardana", VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (València 2003), Barcelona, p. 175-187.
Artículo en actas de congreso | 2005
Macias, J.M., "Els assentament rurals com a espai de residència: l’exemple del territorium de Tarraco", Cota Zero. Revista d'Arqueologia i Ciència, 20, p. 78-86.
Artículo en otras revistas | 2005
Díaz, M.; Macias, J.M.; Teixell, I., "Intervencions al carrer Sevilla núms. 12-14. Noves dades per a l’evolució urbana del “Casc Antic” de Tarraco", Butlletí Arqueològic, 27, p. 47-103.
Artículo en otras revistas | 2005
Díaz, M.; García, M.; Macias, J. M.; Pociña, C. A., "Elementos arquitectónicos del área termal pública de Tarraco" a Ramallo, S.F., La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente (Cartagena, del 8 al 10 d'octubre de 2003), Universidad de Murcia, Múrcia, p. 447-454.
Artículo en actas de congreso | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les termes del carrer de Sant Miquel: Anàlisi interpretativa" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 134-144.
Capítulo de libro | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les thermae del carrer de Sant Miquel i els banys de tipologia imperial" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 152-155.
Capítulo de libro | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Carrer de Sant Miquel, 33" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 30-62.
Capítulo de libro | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Carrer de Castaños núm. 1" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 62-76.
Capítulo de libro | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M.; Teixell, I., "L’entorn urbà" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 76-78.
Capítulo de libro | 2004
Macias, J. M., The Tarraco Port Area Public Baths. In Sant Miquel Street, Tarragona. English Translation., Tarragona.
Libro | 2004
Macias, J. M., "Arquitectura doméstica" a Dupré, X. (ed), Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Las Capitales provinciales de Hispania 3, Roma, p. 73-81.
Capítulo de libro | 2004
Macias, J.M., Remolà, J.A.:, "Topografía y evolución urbana" a Dupré, X., Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Las Capitales provinciales de Hispania 3, Roma, p. 27-40.
Capítulo de libro | 2004
Macias, J. M., "Els Banys termals a Tàrraco: urbs i otium" a MNAT, Tàrraco i l'aigua, Tarragona, p. 71-82.
Capítulo de libro | 2004
Macias, J.M., Puche, J.M., "El cunículus de Tàrraco: tècnica i anàlisi d’una obra amagada" a MNAT, Tàrraco i l’aigua, Tarragona, p. 37-50.
Capítulo de libro | 2004
Macias, J.M. (editor), Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta ; 2, ICAC, Tarragona.
Libro | 2004
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Excavaciones arqueológicas en la Catedral de Tarragona (2000-2002)", Arqueología de la Arquitectura, 2, p. 167-175. .
Artículo en revistas indexadas | 2003
Bosch, F., Bravo, P., Macias, J.M., "Excavacions arqueològiques en la Boqueria Medieval de Tarragona", II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sant Cugat del Vallès 2002), p. 318-324.
Artículo en actas de congreso | 2003
Menchon, J.; Teixell, I.; Muñoz, A.; Macias, J. M., "Excavacions arqueològiques a la Catedral de Tarragona (2000-2002)", II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sant Cugat del Vallès 2002), p. 121-128.
Artículo en actas de congreso | 2003
Macias, J. M., "Cerámicas tardorromanas de Tarragona: economia de mercado versus autarquía", Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica: ruptura y continuidad. II Simposio Arqueología. Anejos de AespA XXVIII (Mérida 2001), Madrid, p. 21-39.
Artículo en actas de congreso | 2003
Bosch, F.; Díaz, M.; Macias, J. M., "Excavació arqueològica al solar núm. 7 del carrer d’Hernández Sanahuja de Tarragona", Butlletí Arqueològic RSAT, 21-22, p. 105-116.
Artículo en otras revistas | 2002
García, M.; Macias, J. M., "Les aigües subterrànies: natura i home", Empúries, 53, p. 38-40. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2002
Figuerola, J.; Gavaldà, J.; Menchon, J.; Teixell, I.; Muñoz, A.; Macias, J. M., "La catedral de Tarragona: obres de restauració i treball arqueològic", Lambard. Estudis d'art medieval, 14, p. 75-107.
Artículo en otras revistas | 2002
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les termes públiques de Tàrraco", Empúries, 53, p. 48-51. .
Artículo en revistas indexadas | 2002
Díaz, M.; García, M.; Macias, J. M., "Las termas públicas de Tarraco: Estudio preliminar" a Fernández Ochoa, C.; García Entero, V. (eds.), Termas Romanas en el Occidente del Imperio (Gijón, 1999), VTP editorial, Gijón.
Artículo en actas de congreso | 2000
Díaz, M.; García, M.; Macias, J. M., "Les termes públiques de Tarragona: excavacions en el carrer de Sant Miquel, núm. 33. Estudi preliminar" a Ruiz de Arbulo, J., Tàrraco 99, Arqueologia d'una capital provincial romana (Tarragona, del 15 al 17 d'abril de 1999), Documents d'Arqueologia Clàssica, 3, URV, Tarragona, p. 111-136.
Artículo en actas de congreso | 2000
Díaz, M.; Macias, J. M., "La vil·la romana de Cal·lípolis (Vila-seca, Tarragonès)" a Ruiz de Arbulo, J., Tàrraco 99. Arqueologia d'una capital provincial romana (Tarragona, del 15 al 17 d'abril de 1999), Documents d'Arqueologia Clàssica, 3, URV, Tarragona, p. 207-222.
Artículo en actas de congreso | 2000
Díaz, M.; Macias, J. M., "Excavacions arqueològiques en el solar núm. 36 del carrer del Gasòmetre", Tàrraco 99. Arqueologia d'una capital provincial romana (Tarragona, 15 al 17 d'abril de 1999), p. 107-110.
Artículo en actas de congreso | 2000
Díaz, M.; Macias, J. M., "Intervenció arqueològica en el Passatge Cobos núm. 8 de Tarragona", Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica de Tarragona, 21-22, p. 117-126.
Artículo en otras revistas | 2000