Aquest equip se centra en la caracterització dels paisatges mediterranis com a elements culturals. L’arqueologia del paisatge és una disciplina essencial per estudiar les interaccions de les societats amb el seu entorn i la formació de paisatges culturals.

El Conveni Europeu del Paisatge i la Llei Catalana de protecció, gestió i ordenació del paisatge exposen la necessitat d’estudiar la història dels paisatges perquè els aporta valors patrimonials i els converteix en un recurs cultural. La preservació d’aquest tipus de paisatge passa necessàriament per la seva valorització en el marc d’un desenvolupament econòmic local sostenible. Així doncs, la recerca duta a terme per aquest equip contribuirà al coneixement de les dinàmiques del paisatge i també, a la seva gestió.

L’equip desenvolupa la seva activitat en tres grans àmbits: l’arqueomorfologia aplicada a l’estudi de les formes dels paisatges i d’ocupació del territori; les interaccions societat-medi i la seva incidència en la història ambiental i en la formació de paisatges culturals i, finalment, les aplicacions dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) i de les tecnologies digitals a l’estudi arqueològic del paisatge.

El GIAP treballa en àrees de València, Tarragona, Barcelona, Vallès, Pirineus i Empordà. Fora de Catalunya, participa també en projectes internacionals al Massís Central Mont Lozère (França) i a Palaikastro (Creta, Grècia).