Institucions participants

Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Contingut

El programa que dóna el títol de Màster en Arqueologia Clàssica presenta una càrrega total de 90 ECTS. No obstant això el nombre de crèdits a cursar pels alumnes podrà disminuir, a criteri de la Comissió coordinadora, d’acord amb l’acreditació de la formació prèvia corresponent.

Objectius

L’objectiu de Màster és oferir als estudiants una formació metodològica i una qualificació professional en el camp de l’arqueologia, una especialització en les principals línies de recerca i alhora una formació específica en arqueologia protohistòrica, grecoromana i de l’antiguitat tardana. S’ofereix una formació centrada en l’estudi de les societats mediterrànies antigues.
El Màster proporcionarà a l’alumne la possibilitat d’introduir-se en la recerca arqueològica a través de l’activitat que porten a terme en aquest camp les universitats i institucions que hi participen. L’arqueologia preventiva i la gestió i difusió del patrimoni arqueològic són també objectius de formació prioritaris.

Pla d’estudis

Vegeu aquest PDF.

Professorat

Vegeu aquest PDF.

Altra informació d’interès

Beques i ajuts

  • Beques Ministeri (MEC)
  • Beques Erasmus (Universitats de Lecce, Nàpols II (SUN), La Sapienza, Pàdua, Heidelberg, Padova, Reading, Wales, Budapest, Clermont-Ferrand, Messina, Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
  • Beques de l’ICAC: BIR (Beques d’iniciació a la recerca); pendents de convocatòria.

Coordinació

Contacte acadèmic
Coordinador de la Comissió

Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo
President de la Comissió, representant de la Facultat de lletres de la URV
Departament d’Història i Història de l’Art
Tel. 977 55 81 45
i Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Tel. 977 24 91 33
joaquin.ruizdearbulo@urv.cat

Coordinadors de centres

Dra. Eva Subías Pascual
Coordinadora URV i coordinadora general
Departament d’Història i Història de l’Art
Tel. 977 55 86 92
eva.subias@urv.cat

Dr. Josep Maria Palet Martínez
Coordinador de recerca i formació avançada de l’ICAC
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Tel. 977 24 91 33
jpalet@icac.cat

Dr. Josep Guitart Duran
Coordinador Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Ciències de l’Antiguitat
Tel. 93 581 25 15
josep.guitart@uab.cat

Contacte administratiu

Secretaria de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili
Tel. 977 55 95 13
capsfll@urv.cat

Secretaria de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Sra. Ana Gallego Salas
Tel. 977 24 91 33 (ext. 214)
agallego@icac.cat