La officina lapidaria tarraconense en época augustea: actualización del corpus y primeras consideraciones

Autor/es: Gorostidi, D.; López Vilar, J.
Fecha: 28/11/2014

August i les províncies occidentals. 2000 aniversati de la mort d'August

Palau de Congressos
Tarragona, 26-29 de novembre de 2014
Organiza: Fundació Privada Mútua Catalana