Els objectius científics i de recerca de l’Institut es desenvolupen a través de les línies de recerca, programes específics i programes transversals, dels quals sorgeixen els diferents projectes. Alguns projectes, per la seva connexió temàtica, de vegades s’agrupen alhora en programes de recerca, liderats sovint pel mateix investigador o equip de recerca.