Excavació a la Necròpolis Alta

Principal Investigator(s): Josep Padró (UB), Eva Subías (URV) i Maite Mascort (Direcció General del Patrimoni Cultural).
01/01/2004 - 31/12/2011