Prospeccions geofísiques a l’ager Tarraconensis

Principal Investigator(s):: Marta Prevosti (ICAC), Cèsar Carreras (UAB-ICAC).
Collaborating Researcher(s) Simon Keay, Sophie Hay, Kristian Strutt (University of Southampton).
Dates: 01/01/2006 - 31/12/2011

Aquest projecte té com a finalitat la prospecció geofísica (resistivitat i magnetometria sobretot) dels jaciments arqueològics potencials identificats en les prospeccions a peu del PAT. La voluntat és identifcar restes constructives presents en el subsòl i que es puguin proporcionar més dades sobre el potencial del jaciment, la seva extensió i fins i tot la seva tipologia.