Marques i terrisseries d’àmfores a Catalunya (Baix Llobregat)

Marques del Museu de Molins de Rei
Principal Investigator(s):: Cèsar Carreras (UAB-ICAC), Albert López-Mullor (Diputació de Barcelona), Josep Guitart (UAB-ICAC).
Collaborating Researcher(s) Piero Berni (ICAC), Josep Maria Solias (Museu de Badalona), Jordi Morera, Júlia Miquel (Diputació de Lleida), Verònica Martínez (UB), Pere Izquierdo (Diputació de Barcelona), Pau De Soto (ICAC), Juana Huélamo (Museu de Badalona), Jordina Sales (ArqueoCat), Maria Lladó Barreda, Anna Gutiérrez (ICAC).
Dates: 01/06/2009 - 31/12/2011

Aquest projecte es proposa l’estudi i publicació de les marques d’àmfora d’època romana trobades a una part del territori de la colònia de Barcino (ager Barcinonensis), aquell que es localitza en l’actual comarca del Baix Llobregat. Es tracta d’un dels territoris amb una major producció d’àmfores, en què destaquen quatre tallers principals – Can Tintorer (El Papiol), Can Pedrerol de Baix (Castellbisbal), Can Reverter-el Mercat (Sant Vicenç dels Horts) i Barri Antic (Sant Boi). També sembla que hi hauria un centre proper a la Rectoria (Gavà). Si bé alguns dels centres eren coneguts, la publicació sistemàtica de les marques (al voltant de 400) aportarà força novetats, sobretot pel que fa a l’excavació de la terrisseria del Mercat (sant Vicenç dels Horts) que ha proporcionat més de 100 marques noves i una de destacada, SYN, que segurament fa referència al llibert Caius Trocina Synecdemus,del qual disposem d’una inscripció a Castelldefels.

El projecte s’emmarca en el programa internacional Corpus des Timbres amphoriques, patrocinat per la Unió Acadèmica Internacional i promogut a Catalunya per l’Institut d’Estudis Catalans. Atesa la complexitat de la interpretació de les marques del territori de Barcino i la importància de les seves terrisseries, juntament amb la publicació del catàleg de marques seguint els estàndards de publicació de l’esmentat Corpus, s’incorporaran diverses anàlisis complementàries amb la intenció de contextualitzar les troballes, distingir les produccions locals de les importacions i afegir-hi estudis transversals com poden ser la toponímia, l’arqueometria i el paleoambient.