La vil·la romana dels Antigons

Ceràmica de parets fines amb grafit ibèric.
Principal Investigator(s):: Ramon Járrega
Participating Researcher(s): Marta Prevosti, Josep Guitart (UAB-ICAC).Diana Gorostidi, Jordi López, Maria Isabel Panosa, Jaume Massó (Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca, Reus), Eva Koppel (UAB), Silvia Valenzuela (UB), Piero Berni, César Carreras, Loïc Buffat (CSH).
Dates: 01/01/2006 - 31/01/2010

Estudi monogràfic d’aquesta vil·la romana, excavada l’any 1978 sota la direcció de la Dra. Lluïsa Vilaseca, i amb la intervenció tècnica de Jaume Massó i Ramon Capdevila. Es tracta d’una vil·la de gran interès però actualment gairebé desconeguda, a causa en part de les condicions en què es va haver de dur a terme l’excavació.

Tenint en compte l’interès d’aquesta vil·la per a l’estudi de l’ager Tarraconensis, s’ha plantejat la creació d’un equip d’investigadors amb la finalitat de redactar una monografia que faci justícia a la importància del jaciment.