Excavació al suburbi occidental de la ciutat d’Oxirrinc

cèl·lula monacal
Principal Investigator(s):: Josep Padró (UB), Eva Subías (URV), Maite Mascort (Direcció General del Patrimoni Cultural).
Participating Researcher(s): Eva Subías (URV).
Collaborating Researcher(s) Dolors Codina (UB).
Dates: 01/01/2004 - 30/12/2011

Gran extensió que s’inicia a l’oest de la zona emmurallada, els límits de la qual encara no es poden precisar, però que arriben si més no fins a l’emplaçament de l’Osireion, 1,5 km cap a l’oest. En general, l’estat de conservació és prou bo per poder fer-hi excavacions arqueològiques, malgrat que les ruïnes siguin en gran part modestes i de tova. Fins a l’any 2005, la zona només havia estat explorada mitjançant sondeigs en ocasió de la construcció de la casa de la missió espanyola i mitjançant fotografia aèria. El 2005 s’ha iniciat l’excavació d’un nou sector (sector 16) a la zona nord-occidental, que consisteix en un gran recinte fortificat amb un conjunt eclesiàstic d’època paleobizantina i que arriba fins a la conquesta àrab.