Epigrafia de l’ager Tarraconensis

Portada del llibre resultat del projecte.
Principal Investigator(s):: Diana Gorostidi (ICAC), Marta Prevosti (ICAC).
Collaborating Researcher(s) Jordi López (ICAC), Ignacio Fiz (ICAC-URV). Piero Berni (ICAC)
Dates: 01/01/2006 - 31/12/2010

L’estudi de les restes epigràfiques se centra en la gran lapidària llatina, així com amb l’instrumentum domesticum del conjunt de l’ager Tarraconensis. En aquest segon camp, destaca especialment la importància dels grafits sobre ceràmica, que són molt nombrosos i donen un tipus d’informació molt diferent de la de la gran lapidària ja que estan molt més centrats en l’element servil i l’activitat quotidiana. En canvi, les grans inscripcions en pedra aporten informació sobre els grans personatges que es documenten al camp, que sovint també apareixen esmentats en l’epigrafia del nucli urbà, i que permeten acostar-se a dades sobre les propietats, el seu estatus social, la mobilitat social, etc.