Qui i com eren els habitants de Barcino

Author(s): Rodà, I.
Date: 10/12/2018

Diàlegs d'Història Urbana i Patrimoni

Barcelona, el 10 de desembre
Organised by: el MUHBA