de Riquer, B. “Història Mundial de Catalunya”

Author(s): Rodà, I.
Date: 13/11/2018
Barcelona, el 13 de novembre
Organised by: el MUHBA