Coordinació

Author(s): Gorostidi, D.; Guardiola, S.; Saumell, D.; Virgili, M.E.
Dates: 13/11/2018 - 04/12/2018

II Cicles Patrimoni. Francesc Armanyà 300 anys: la Il·lustració a la Tarragona del segle XVIII

Diverses seus
Tarragona, del 13 de novembre al 4 de desembre
Organised by: ICAC, Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, la Biblioteca Pública de Tarragona, el Departament de Cultura, la Biblioteca-Hemeroteca Municipal, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.