Ad suburbanum Tarraconis. De l’àrea portuària al conjunt eclesiàstic del Francolí

Author(s): Remolà, J. A.; Lasheras, A.
Date: 23/11/2018

Tarraco Biennal. 4t Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. VII Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. El cristianisme a l'Antiguitat Tardana. Noves perspectives.

Campus Catalunya de la URV
Tarragona, del 21 al 24 de novembre
Organised by: ICAC, la URV