Aspecte macroscòpic del marbre en una part no afectada per l'erosió (esq.), comprovació
de la translucidesa del marbre (dreta, dalt) i mostra obtinguda per a l'anàlisi arqueomètrica
(dreta, baix). Fotografies © UEA/ICAC.

A stylistic and archaeometric study allows identifying an unpublished marble bust found in Abegondo (Galicia)

23 November 2020
Press
S’ha publicat l’estudi sobre un bust inèdit en marbre trobat a Abegondo (Galícia), treball que engloba l’estudi estilístic i arqueomètric […]
Aspecte macroscòpic del marbre en una part no afectada per l'erosió (esq.), comprovació de la translucidesa del marbre (dreta, dalt) i mostra obtinguda per a l'anàlisi arqueomètrica (dreta, baix). Fotografies © UEA/ICAC.