V workshop del Camp de les Lloses

Autor/s: Padrós, C.
Data: 12/12/2019

V Workshop Internacional "paleogenètica i arqueologia a debat"

Sala de Plens de l'ajuntament de Tona
Tona, el 12 de desembre
Organitza: l'Associació Cultural del Camp de les Lloses

La paleogenètica és un camp de recerca molt nou, iniciat fa menys de 30 anys, amb treballs molt puntuals, però que avui ha agafat una gran volada de la mà del desenvolupament de les eines biomoleculars i bioinformàtiques, i de l’interès que ha despertat en el món de la Prehistòria i la Història.

Al 1984, any que es publiquen els dos primers estudis que estrenen aquest camp, pocs investigador pensaven que es pogués obtenir informació genètica de material antic, restes esquelètiques o fossilitzades, i molt menys que es poguessin aconseguir genomes complets d’individus de diversa antiguitat i diferents
localitats del món.

Però, sabem que ens aporten realment? Quines preguntes ens podem plantejar? Fins on poden arribar?…

Aquestes qüestions planen entre molts investigadors. Per això, volem comptar amb la presència de diferents especialistes de Catalunya, de l’estat espanyol i d’arreu d’Europa, perquè ens expliquin la seva recerca, les seves experiències i la visió que tenen del futur de la paleogenètica.

El Camp de les Lloses participarà a través dels estudis paleogenètics i arqueològics sobre les criatures perinatals documentades al jaciment.