Ultims resultats dels estudis antracològics dins del projecte de muntanya dels Pirineus orientals des de l’Antiguitat a l’època medieval: les valls de Madriu-Perafita-Claror

Autor/s: Euba, I.
Data: 29/03/2007

Arqueologia del Paisatge a les valls de Madriu-Perafita-Claror

ICAC
Tarragona, 29-03-2007
Organitza: J.M. Palet