Coordinadora del Seminari d’Arqueometria: Final de projecte I+D HAR2011-25011. MINECO: La explotación y comercio de los recursos naturales al Norte de la Hispania romana: lapis, metalla, aqua”

Autor/s: Rodà, I.; De Mesa, A.
Dates: 09/10/2014 - 10/10/2014

“Seminari d’Arqueometria. Final de projecte I+D HAR2011-25011. MINECO: La explotación y comercio de los recursos naturales al Norte de la Hispania romana: lapis, metalla, aqua”

Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Tarragona
Organitza: ICAC