Presidència de la segona sessió del III International Congress. Mediterranean Cities. Mobility and displacement of people

Autor/s: Prevosti, M.
Dates: 20/02/2020 - 20/02/2020

III International Congress. Mediterranean Cities. Mobility and displacement of people

Sala Coromines, IEC
Barcelona, 19-21de febrer de 2020
Organitza: IEC, UAI, IEMed