Paisatge i patrimoni al Camp de Tarragona: anàlisi i gestió de recursos culturals

Autor/s: Palet, J. M.
Data: 31/10/2019

Caminar el Perímetre Tarragona

Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona (carrer Major, 14)
Tarragona, 31 d'octubre
Organitza: Deriva Mussol, ACVIC Centre d'Arts Contemporànies, URV, Grans Runes de Tarragona, Observatori del Paisatge

Caminar el perimetre de Tarragona (2019)