Novetats en la producció i distribució de les àmfores de l’ager Barcinonensis (Baix Llobregat)

Autor/s: Berni, P.; Carreras, C.
Data: 29/03/2012

La difusió comercial de les àmfores vinàries produïdes al nord-est peninsular (s. I aC.-I dC)

Dep. de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona
Barcelona, 28-30 de març de 2012
Organitza: Universitat de Barcelona