Noves dades sobre l’evolució del sector occidental i fluvial del port de Tàrraco. Darreres excavacions a la UA 15 i a l’Avinguda de Vidal i Barraquer (antiga Sofrera Pallarès)

Autor/s: Díaz, M.; Gimeno, M.; Mesas, I.
Data: 28/11/2014

Tarraco Biennal. 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August

Palau de Congressos
Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014
Organitza: ICAC, Fundació Privada Mútua Catalana