Logística militar al llarg del Mar Exterior: la ruta Atlàntica com a límit de l’expansió septentrional romana

Autor/s: Carreras, C.
Data: 20/10/2009

Seminari del Màster d’Història Antiga de la Universitat Autònoma de Barcelona

Bellaterra
Bellaterra
Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona