L’aigua a la Protohistòria: estructures hidràuliques de Catalunya

Autor/s: Oliach, M.
Data: 17/12/2010

V Congrés d'Història agrària dels Països Catalans. Els usos de l'aigua en la història. De l'Antiguitat als nostres dies.

V Congrés d'Història agrària dels Països Catalans.
Barcelona, 15, 16 i 17 de desembre 2010