La recerca arqueològica a Tarraco: elements de debat

Autor/s: Macias, J.M.
Data: 20/12/2012

Ciutat i territori al conventurs Tarraconensis: casos d'estudi i estat de la recerca

Institut Català Arqueologia Clàssica
Tarragona, 20-XII.2012
Organitza: ICAC