La Palma – Nova Classis? Un campament de Publi Corneli Escipió “Africà” durant la Segona Guerra Púnica a Ibèria

Autor/s: Noguera, J.
Data: 16/12/2010

Cicle de Conferències 2010

Organitza: Reial Societat Arqueològica Tarraconense