La officina lapidaria tarraconense en época augustea: actualización del corpus y primeras consideraciones

Autor/s: Gorostidi, D.; López Vilar, J.
Data: 28/11/2014

Tarraco Biennal. 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August

Tarragona
Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014
Organitza: ICAC, Fundació Privada Mútua Catalana