La necròpolis protohistòrica de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)

Autor/s: Belarte, M.C.; Cervelló, F.; Noguera, J.; Olmos, P.
Data: 21/11/2008

Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles IX-VI aC)

Museu d'Arqueologia de Catalunya
Barcelona
Organitza: Museu d'Arqueologia de Catalunya, Universitat de Barcelona, Centre Camille Jullian