La forma (també) és arquitectura. Aproximació a la comprensió arquitectònica del monument tardoantic de Centcelles (Constantí, Tarragona)

Autor/s: Puche, J.M.; López Vilar, J.
Dates: 19/11/2015 - 20/11/2015

Seminari Internacional Tècniques constructives i Arquitectura del poder en la Tarraconense durant l’Antiguitat Tardana (HAR2012-36963-C05-02)

Sala d'Actes de l'ICAC
Tarragona, del 19 al 20 de novembre
Organitza: ICAC