La difusió i comerç de les àmfores a l’àrea atlàntica i continental

Autor/s: Carreras, C.
Data: 08/10/2009

En Third International Summer School 2009 – La ceràmica romana a la Mediterrània Occidental. Tipologia, producció i comerç

Tarragona
Tarragona
Organitza: ICAC