La dansa a l’origen de la polis: textos i imatges

Autor/s: Carruesco, J.
Data: 03/12/2012

Seminari internacional Danses imaginades, danses relatades. Paradigmes iconogràfics del ball des de l'Antiguitat Clàssica a l'Edat Mitjana

Facultat de Lletres, Universitat Rovira i Virgili
Tarragona
Organitza: Departament d'Història i Història de l'Art - Departament de Filologia Catalana, Universitat Rovira i Virgili