La cella vinària baix imperial de Torre Llauder (Mataró)

Autor/s: Prevosti, M.; Clariana J.F.; Orobitg, M.J.
Dates: 12/05/2018 - 12/05/2018

I Simpòsium d'arqueologia laietana

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora, Teià
Teià, el 12 de maig
Organitza: el Museu de Premià de Mar i el Museu de Vilassar de Dalt, BCN+Costa Barcelona, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

El baix imperi va suposar un moment de declivi econòmic per a la vil•la romana de Torre Llauder. Les estances nobles de la “pars urbana” de la vil•la, pavimentades amb mosaics “opus tessellatum”, varen perdre la funció social per a la que havien estat dissenyades i es reconvertiren en espais dedicats a activitats agrícoles. En dues d’elles instal•larien un magatzem de dolies i una premsa, molt possiblement, per a l’elaboració del vi.