La caracterització escènica dels personatges egipcis a les “Suplicants” d’Ésquil

Autor/s: Magadán, M. T.
Dates: 15/12/2017 - 15/12/2017

Trobada mensual dels investigadors del Projecte "Mecanismos de la representación del pasado y dinámicas de la Performance en la Grecia Antigua" (I+D FFI-2015-68548-P)

Departament de Grec, Facultat Filologia (UB)
Barcelona, el 15 de desembre
Organitza: ICAC, i el MINECO