Intervencions arqueològiques a la pedrera romana del Mèdol (Tarragona)

Autor/s: Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; López Vilar, J.
Data: 05/03/2014

Tribuna d'Arqueologia 2013-2014

Palau Marc, Barcelona
Barcelona, 6-11-2013 a 25-6-2014
Organitza: Generalitat de Catalunya