Imatges del jardí en el mite, l’art i la realitat: del palau d’Alcínous a la vil·la de Plini

Autor/s: Carruesco, J.
Data: 16/12/2011

Curs Mitologia, ciència i pensament al món antic

Facultat de Filologia (UB)
Barcelona, 4 de novembre de 2011 - 23 de març de 2012
Organitza: Institut de Ciències de l'Educació