II Curso La cerámica romana en Hispania.

Autor/s: Járrega, R,; Juan Tovar, L.C.
Dates: 16/04/2012 - 19/04/2012
Facultat d'Humanitats de la UNED.
Madrid.
Organitza: ICAC