I curso “La cerámica romana en Hispania”

Autor/s: Járrega, R., Juan Tovar, L.C.
Dates: 11/04/2011 - 13/04/2011
Centro de Estudios Históricos (CSIC).
Madrid
Organitza: Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania SECAH – EX OFFICINA HISPANA

Curs de posgrau.