Guió i direcció de l’audivisual TarrACrO-POLIS: un viaje científico de 2.000 años de Historia

Autor/s: Macias, j. M.; Muñoz, A.
Data: 14/12/2020