Glandes inscriptae a l’ager Tarraconensis

Autor/s: López Vilar, J.
Data: 29/11/2012

Tarraco Biennal. 1r Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. Govern i societat a la Hispània romana. Novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy

Tarragona
Tarragona, del 29 de novembre a l'1 de desembre de 2012
Organitza: ICAC, Fundació Privada Mútua Catalana