Gestió ramadera i paisatge a l’ager Tarraconensis

Autor/s: Padrós, N.; Valenzuela-Lamas, S.
Data: 07/11/2008

El territori i els seus recursos. El món rural d'època romana

Parc Tecnològic i Científic de la Universitat de Girona
Girona
Organitza: Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria, Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l’Estany