Estructures i recursos de la narrativa: de Gilgamesh a Homer

Autor/s: Carruesco, J.; Millet, A.
Data: 10/12/2009

Seminaris a Quatre Bandes: Pròxim Orient Antic i Món Egeu

Universitat de Barcelona
Barcelona
Organitza: Pòrtulas, J., Sanmartín, J.,