En temps de visigots al territori de València

Autor/s: Huguet, E.
Dates: 18/12/2019 - 18/12/2019

Conferència inaugural de l'exposició

Sala Alfons el Magnànim. Museu de Prehistòria de València.
València, 18 de desembre 2019
Organitza: Museu de Prehistòria de València.