El poblament d’època romana en l’Horta Sud

Autor/s: Alapont, Ll.; Orengo, H.A.; Pitarch, A.
Data: 10/12/2010

III Jornades d’Arqueologia de València i Castelló

València
València, 10-12 de desembre, 2010
Organitza: Secció d’arqueologia del col•legi oficial de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de València i Castelló