El castellum tardorrepublicano de Monteró I (Camarasa, La Noguera)

Autor/s: Principal, J.; Camañes, M.P.
Data: 16/12/2011

Logística i estratègia militar a Hispania c. 120-90 ane.

Tona
Tona, 16 de desembre de 2011
Organitza: Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses