Comercio de vino tarraconense en Menorca. Nuevas aportaciones de la epigrafía anfórica

Autor/s: Nicolás, J. C.; Berni, P.; Marlière, E.; Torres Costa, J.
Data: 26/09/2014

VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears

Formentera
Formentera
Organitza: Secció d’Arqueologia de l’Ilustre Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears