Caracterització dels assentaments urbans en la costa de la Ibèria septentrional (s. VI-III aC)

Autor/s: Sanmartí, J.; Noguera, J.; Belarte, M.C.
Dates: 11/11/2017 - 12/11/2017

XIII Fòrum Auriga

Centre de Lectura de Reus
Reus, de l'11 al 12 de novembre
Organitza: Revista Auriga