Aproximación al estudio integral de la cantera romana de El Mèdol (Tarragona)

Autor/s: Gutiérrez, A.; López Vilar, J.
Dates: 08/02/2016 - 09/02/2016

Coloquio internacional Canteras antiguas de la península Ibérica / Carrières antiques de la péninsule Ibérique

Casa de Velázquez
Madrid, del 8 al 9 de febrer
Organitza: ICAC, la Casa de Velázquez, la Université de Bordeaux, la UNED i la UA